انجیر خشک فوق اعلا
انجیر متعلق به این درجه، زرد  روشن و سفید رنگ است.اندازه آنها حدود 22 میلیمتر است. بیشترین درصد آن را در این درجه (حدود 90 درصد)  با دهان باز است. این محصول از بالا ترین  و مرغوب ترین نوع انجیر می باشد  وبه وسیله دستگاهای مدرن سایز بندی وجداسازی شده است این محصول در بسته بندی های 8کیلویی به فروش میرسد حالا با اطمینان از کیفیت محصول خرید خود را انتخاب فرمایید
انجیر خشک پنج ستاره
انجیر خشک متعلق به این درجه رنگ زرد و سفید است. اندازه آنها حدود 14 تا 22 میلی متر است. برخی از درصد آن در این کلاس دهان باز است.این محصول در بسته بندی های 8 کیلویی میباشد این محصول از  مرغوب ترین نوع انجیر می باشد  وبه وسیله دستگاهای مدرن سایز بندی وجداسازی شده است
انجیر خشک چهار ستاره
انجیر خشک، متعلق به این درجه زرد روشن و سفید رنگ است . در این درجه (حدود 45درصد) با دهان باز است.این محصول در بسته بندی 9کیلویی میباشد این محصول ازترکیب انجیر های صدیک ودوستاره وسه ستاره  می باشد  وبه وسیله دستگاهای مدرن جداسازی شده است
انجیر خشک بي نظير
این محصول از انجیر های دوستاره وچهار ستاره  که صدیک آن گرفته شده می باشد  وبه وسیله دستگاهای مدرن جداسازی شده است حالا با اطمینان از کیفیت محصول خرید خود را انتخاب فرمایید
انجیر خشک دوستاره
انجیر خشک متعلق به این درجه رنگ زرد و سفید و برخی از آنها دارای رنگ قهوه ای است. بیشترین درصد آن را در این درجه بسته دهان و برخی از دهان باز است. این محصول ازترکیب انجیر های کیفیت متوسط روبه پایین   می باشد  وبه وسیله دستگاهای مدرن جداسازی شده است این محصول در بسته بندی 10 کیلویی میباشد حالا با اطمینان از کیفیت محصول خرید خود را انتخاب فرمایید
انجیر خشک تک ستاره
 انجیر متعلق به این درجه از رنگ قهوه ای و خاکستری و دهان بسته اندازه آنها حدود 14 میلیمتر است. این محصول ازکیفیت پایین برخوردار بوده وبرای مصارف خاص مورد استفاده قرارمیگیرد  وبه وسیله دستگاهای مدرن جداسازی شده است.این محصول در بسته بندی های 10 کیلویی میباشد حالا با اطمینان از کیفیت محصول خرید خود را انتخاب فرمایید
انجیر سر گل
این محصول از انجیر های بینظیر است ودر آن صدیک زیادی وجود دارد  وبه وسیله دستگاهای مدرن جداسازی شده است حالا با اطمینان از کیفیت محصول خرید خود را انتخاب فرمایید
انجیر خشک AAA
این محصول از تعدادی انجیر غنچه ودهان بسته تشکیل شده واندازه آن درشت می باشد وتوسط دستگاهای میکانیزه جداسازی وسورت بندی شده است
انجیر خشک سه ستاره
این محصول اندازه ای متوسط دارد وتقریبا همه دهان بسته هستند ورنگ آن روشن میباشد